Krónika a török korból


1576. május 1. Krakkóban királlyá koronázzák Báthory István erdélyi fejedelmet

Az erdélyi uralmát 1575-re megerősítő Báthory István számára új távlatokat nyitott a lengyel trón megszerzésének lehetősége. Lengyelországban 1572-ben kihalt a Jagelló-dinasztia. Ezt követően a lengyel rendek vették kezükbe az irányítást, az ország választókirálysággá, nemesi köztársasággá (lengyelül Rzeczpospolita) alakult. Különösen az alsóháznak, a szejmnek erősödött meg a hatalma, amelynek nemcsak a király személyének megválasztása, de az uralkodó ellenőrzése, akár a feleségének kiválasztása is hatalmában állt. A lengyelek 1573-ban Valois Henriket, IX. Károly francia király öccsét választották meg uralkodóvá, aki 1574 elején el is foglalta a trónt, de néhány hónappal később, bátyja halálhírére hazaszökött, és francia király lett. A lengyel rendek új választásra gyűltek össze, de a huzavona másfél évig tartott. A köznemesség (szlachta) az erdélyi uralkodó, Báthory István, a főnemesség és a főpapság egy része pedig II. Miksa német-római császár, magyar és cseh király mellett állt. Báthory megválasztásán dolgozott két diplomatája is, Giorgio Blandrata doktor, valamint Berzeviczy Márton. 1575. december 14-én a Varsóban összegyűlt rendek a köznemesség támogatásával megválasztották Báthory Istvánt lengyel királlyá, azzal a feltétellel, hogy feleségül veszi az utolsó Jagelló-uralkodó, II. Zsigmond húgát, az ötven éves és csúnyácska Annát. A választás másnapján hivatalos diplomát adtak ki, amelyet 78 lengyel-litván nemes függőpecsétje erősített meg, valamint még decemberben egy 17 pontos feltételrendszert állítottak össze a választott uralkodó számára. Az ún. Pacta conventa kidolgozásában részt vett Blandrata és Berzeviczy is. Miksa azonban nem volt hajlandó feladni a küzdelmet, hiszen a litván nemesek, a lengyel arisztokrácia és főpapság egy része néhány nappal Báthory megválasztása után Miksát kiáltotta királlyá. A Porta természetesen Báthory mellé állt, egyrészt mert erdélyi fejedelemként hűbérese volt, másrészt az egyesített Erdély és a lengyel-litván unió még így is kisebbnek bizonyult, mind a Német-római Birodalom, Magyarország Csehország és az Unió együtt. III. Murád szultán még fegyveres segítséget is ígért Báthorynak, ha harcra kerül a sor közte és Miksa között. A császár birtokokat ígért Báthorynak, ha visszalép, de ő tudta, hogy mekkora tét forog kockán, ezért gyorsan cselekedett. 1576 márciusában távozott Erdélyből, ahova soha nem tért vissza, és Miksát megelőzve ért Krakkóba. Feleségül vette Jagelló Annát, majd májusban sor került a koronázásra is. Miksa pedig még ez évben meghalt. A megválasztott Báthory azonban nem volt hajlandó kiszolgáltatni magát a lengyel rendeknek, igyekezett hatalmát megerősíteni. Saját jövedelme és serege birtokában erre esélye is volt, de növelte tekintélyét az oroszok elleni sikeres háború. Mind a mai napig az alig 10 és fél évig uralkodó Báthory Istvánt (Stefan Batory lengyelesen) tekintik a lengyelek egyik legkiemelkedőbb uralkodójuknak.
1594. május 1. Turai csata Hatvant ostromló keresztény sereg e napon ütközött meg a vár felmentésére érkező török sereggel. A Christoph Teuffenbach vezette magyar-német had alig fogott az ostromhoz, amikor megérkezett Szinánpasazáde Mehmed ruméliai beglerbég felmentő serege. Teuffenbach folytatta az ostromot, míg Forgách Simon vezetésével főleg végvári lovasság vonult ki a törökök ellen. A két sereg május 1-jén találkozott Turánál. Bár a túlerőben lévő oszmánok kezdetben veszteségeket okoztak a német nehézlovasságnak, a centrumban előretörő Báthory István magát a fővezér csapatát rohanta meg. Mehmed menekülőre fogta, ezzel eldőlt a csata kimenetele. Szokolluzáde Haszán budai pasa ugyan igyekezett helytállni, de Forgách rohamától ő is meghátrált. A törökök 3-4000, a keresztények 100-200 katonát vesztettek.
Forrás: Vitézlő Rend - török- és kuruckori hagyományőrzés - https://www.facebook.com/groups/411986345503354
A mai nap krónikája igyekszik olyan eseményeket megjeleníteni, amelyek a naptár alapján valamilyen formában kapcsolódnak egy-egy évfordulóhoz vagy jeles naphoz.