Országhasadás 14

14. A szultán elindul

1529. május

Hódító Mehmed dédunokája, Szulejmán volt az oszmán-birodalom tizedik szultánja, aki az iszlám időszámításának tizedik századának tizedik évében született. A tíz a tökéletesség száma. A tökéletes uralkodó azzal a szándékkal lépett trónra, hogy bevégzi a hódító munkáját. Ennek jegyében először elfoglalta Nándorfehérvárt, majd az azt követő évben kiűzte Szent János lovagjait Rodoszról. Egymást követő két esztendőben két európai ellenfelére is hatalmas csapást mért, elégedett lehetett és alattvalói is méltán tarthatták őt hatalmas császáruknak. Csakhogy a keresztény Európában új erőközpont alakult ki és kezdett mind izmosabbá válni. A spanyol király, Habsburg Károly legyőzte a francia Ferencet és eltaposta az Itáliában ellene szövetkező Ligát is. Sőt arra készült, hogy római császárrá koronáztatja magát.

Szulejmán ezt természetesen nem hagyhatta annyiban, lépnie kellett. Úgy döntött, hogy Magyarországon keresztül támad a Habsburgok birodalmára és ezzel kihívást intéz Károly ellen. Ahogy azt már nagyvezíre Ferdinánd és János követeinek megmondta, tavaszra összehívta félelmetes hadseregét, és elindította azt a Belgrád-Buda-Bécs útvonalon. Célja Ausztria volt, de ha már arra járt, úgy gondolta, rendet tesz Magyarországon is.

Eszéken Kurt aga már jó előre felkészült a padisah jövetelére, átjárót is építtetett a Dunán, hogy a hadseregnek ne kelljen napokat vesztegelnie az átkelés előtt. Amikor a csausz, a portai futár megérkezett és átadta a fetmaht, az írásos szultáni parancsot, az aga megcsókolta és homlokához érintette a pecsétet rajta. A vele lévő Jahjapasaoglu Mehmed is hasonlóan cselekedett.

A parancs úgy szólt, hogy induljanak előre, derítsék ki, milyen a védelem a Drávától északra és hogy miféle katonai erő fogadhatja a hadsereget Ferdinánd részéről. Azt is meg kellett tudniuk, hogy merre jár János, a másik király.

Mehmed, Báli bég fia, és Kurt, a bég alvezére már régen ki akarták köszörülni a csorbát, ami a maróti fiaskó és Báli legyilkolása miatt esett a hírnevükön. Nem is sejtették, mennyire rájuk mosolyog majd Fortuna, hogy szerencsés portyájuknak köszönhetően miféle ajándékkal is örvendeztethetik meg a szultánt.

Lapozás ->

<- Lapozás